tecnigrup

Divisió de Industrialització

A partir d’un concepte inicial desenvolupem el seu projecte, oferint-li solucions totalment adaptades a les seves necessitats.

Industrialització concurrent, on s’integra el disseny de les peces i els processos posteriors, des de la concepció inicial al producte final.

Desenvolupament de peces en 3d, sòlids i superfícies avançades.

Disseny i projecte de motlles, models i útils.

Maquetes reals i/o de relleu topogràfic a qualsevol escala.

Projecte, fabricació i muntatge de prototips.

Avantprojectes i estudis de materials.

Documentació tècnica de producció, plànols i manuals.

Packaging i estudis ergonòmics.

Proves, assajos i homologacions.

La contínua formació i l’estret contacte amb diversos centres tecnològics amb els que s’intercanvia experiència i coneixements ens permet oferir-li, amb total certesa, el procés més adequat a cada cas.

  • Projectes
  • Desenvolupament
  • Prototips
  • Models
  • Motlles
  • Maquetes
  • Sèries
  • productes
© TECNIGRUP | Avís legal