Dades identificatives del lloc web

La titularitat d'aquest web correspon a APLICACIONS TECNOLÒGIQUES AGRUPADES TECNIGRUP, SL (en endavant TECNIGRUP)

APLICACIONS TECNOLÒGIQUES AGRUPADES TECNIGRUP, SL
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 42023, Folio 1, Hoja nº B 399537, Inscripión 1ª - N.I.F.: B65366601
Tel. 608 382 191 - info@tecnigrup.net - Carrer B, 22 · Pol. Ind. Salelles - 08253 Sant Salvador de Guardiola (Barcelona)

Dret d’informació

Als efectes del previst en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, TECNIGRUP informa l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per TECNIGRUP i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió en relació amb els sol·licitants d’informació que han accedit a través dels formularis electrònics d’aquest lloc web o per mitjà de missatges de correu electrònic i tenen com a finalitat gestionar la seva sol·licitud, facilitar-li la informació i/o serveis que sol·liciti.

Consentiment de l’usuari

L’ús dels formularis esmentats, així com la tramesa d’un correu electrònic, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació esmentats,així com la cessió a tercers amb la finalitat de desenvolupar projectes afins a la nostra empresa. No obstant això, aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment, tot posant de manifest, per tant, el caràcter facultatiu i no obligatori del mateix.

Dret d’accés

Podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia LOPD. Per a la seva major comoditat, també podrà exercir els drets abans esmentats adreçant-se a l'adreça de correu electrònic info@tecnigrup.net. La pàgina web de TECNIGRUP no utilitza tècniques de “Spaming”, ni tampoc queden enregistrats els usuaris per una mera visita al nostre Website. TECNIGRUP tan sols tractarà la informació que l’usuari ens comuniqui per mitjà de correu electrònic o omplint les dades sol·licitades als formularis.

Continguts

Tots els continguts que apareixen a aquest lloc web són propietat de TECNIGRUP o, en tot cas, TECNIGRUP compta amb l'autorització expresa dels seus propietaris aprovant el seu ús. En cas de voler realitzar alguna reclamació, queixa o comentari al respecte pot fer-ho enviant un correu electrònic a info@tecnigrup.net.