tecnigrup

Maqueta ferroviaria escala 1:10

Primera fase, mecanització i montatge

Maqueta ferroviaria escala 1:10
Primera fase, mecanització i montatge
Segona fase, pintura, primer esquema de color
Tercera fase, pintura, segon esquema de color
Acabats
Acabats
© TECNIGRUP | Avís legal